Start

Saabklubbens årsmöte 2016 kommer att videosändas på nätet. Vi rekommenderar att man deltar på årsmötet i Trollhättan eller Umeå, men om man inte har möjlighet till det så kan man som medlem följa årsmötet via denna sändning. Enbart medlemmar på plats i Trollhättan eller Umeå är dock röstberättigade.

Videosändningen av årsmötet kommer att vara tillgänglig här: http://saabklubben.solidtango.com

Videosändning Svenska Saabklubbens årsmöte 2016

Videosändningen är enbart tillgänglig för Saabklubbens medlemmar. För åtkomst krävs ett lösenord från senaste numret av vår medlemstidning Bakrutan (2016-01). Lösenordet återfinns på sida 44 och skall anges utan citationstecken (”).

Inför årsmötet får du gärna ta del av våra årsmötesdokument som återfinns här: http://saabklubben.se/medlem/dokument/. Dokumenten är tillgängliga för inloggade medlemmar, antingen med den gemensamma användaren från senaste Bakrutan (sida 44) eller med personliga användare (forumanvändare) som är aktiva medlemmar. Om du inte kommer åt dokumenten med din personliga användare, logga då in med den gemensamma användaren.

Vid eventuella frågor, kontakta gärna webbmaster@saabklubben.se.